Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace OMLOUVÁNÍ DĚTÍ +420 733 503 515 (nebo SMS)
Zpět
08.05.2020, Olga Krátká

OTEVŘENÍ MŠ A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Mimořádná opatřená k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v Mateřské škole Fügnerova Louny 

Provoz MŠ je obnoven od 13. 5. 2020 v plném rozsahu (6:30 – 16:30)

Rodič nahlásí docházku dítěte do MŠ, zda bude odcházet po obědě, popřípadě dítě z docházky do MŠ omluví. Nahlašujte formou SMS na tel.: 733503515.

Do MŠ doprovází dítě pouze jeden dospělý.

Pohyb dospělých osob v budově MŠ pouze s rouškou.

Před budovou MŠ dodržujte rozestupy, pracovnice MŠ koriguje počet osob max. 2 dospělí v šatně, je tedy možné, že budete na vstup do budovy chvilku čekat.

Žádáme Vás, aby každé dítě mělo v šatně v sáčku dvě čisté roušky na den, pokud by skupina dětí opouštěla areál MŠ, nebo se ve třídě vyskytlo onemocnění

Dbejte také na to, aby děti měly náhradní oblečení.

Pedagogický personál roušky používat nemusí, je to na jejich osobním zvážení.

Dětem může být během dne orientačně měřena teplota. Dítě, které bude vykazovat známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, nevolnost…)bude okamžitě izolováno od skupiny a rodiče budou vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

Ranní příchody do 8:00, odchody po obědě 12:00 – 12:30, odchody po svačině od 14:30 z důvodu dezinfekce společných prostor.

Rodič každého nastupujícího dítěte je povinen před vstupem do budovy MŠ podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a Mimořádná opatření k zajištění bezpečnosti.

Je zakázáno nošení hraček do MŠ. 

V MŠ dbáme zvýšené hygieny, pravidelně dezinfikujeme prostory, hračky, toalety, zábradlí, kliky, mimořádná hygienická opatření jsou také ve školní kuchyni.

Prosím vás o důsledné dodržování těchto pravidel v zájmu ochrany zdraví dětí i dospělých.

Díky naší spolupráci se nám vše podaří zvládnout a provoz mateřské školy se jistě brzy vrátí do zaběhnutých kolejí.

Obrázky a fotky

Ať jsi kluk anebo holka, uvítá tě naše školka. Jaro, léto, podzim, zima u nás je ti vždycky prima. Společně si hrajeme a na svět se smějeme. Za našimi vrátky, vstoupíš rovnou do pohádky.

Kalendář

Po
Út
St
Čt
So
Ne
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Květen 2020
12.5.2016